Dom zdravlja Pale

Контакт телефон +387 57 490 310

Дом здравља Пале

Милана Симовића 16 Пале, Република Српска