Dom zdravlja Pale

Контакт телефон +387 57 490 310

Историјат

Дом здравља је направљен 1976г., центарална зграда. поред тога одржаване
су подручне амбуланте:Мокро,Подграб, Прача.
Увођењем породичне медицине, имамо 12 тимова породичне медицине, Ренген дијагностику,
Лабораторију, Гинакологију, Стомаологију, Педијатрију, Центар за ментално здравље,Центар базичне рехабилитације,
Хигијенско-епидемиолошку службу од медицинских служби, а од немедицинских Службу рачуноводства , Правну службу
Јединицу за квалитет.