Dom zdravlja Pale

Контакт телефон +387 57 490 310

Управа

Свака служба има руководиоца, који су договорни директору и замјенику директора за медицинска питања.
У процесу смо сертификације коју спроводи Јединица за квалитет.